Eliminace sinic, řas a biofilmu

Efektivní řešení pro eliminaci sinic, řas a biofilmu ve vodních nádržích, rybnících, bazénech a technologických zařízeních.

Základním principem je environmentálně šetrná metodika eliminace sinic a řas „The Water Trifecta ©“ založená na třech základních simultánně aplikovaných procesech, kterými jsou provzdušňování (okysličování) vody, využití bakterií a působení ultrazvuku.

Dostatečně okysličená voda udržuje při životě aktivní bakterie spotřebovávající přebytek živin, které způsobují nárůst vodního květu. Vysílač ultrazvukové ochrany eliminuje většinu druhů sinic a řas, které mají tendenci k přemnožení v sezónně příhodných obdobích. Dodání prospěšných bakteriálních kmenů do jezera zabezpečuje spotřebování živin a suspendovaných nerozpuštěných látek ve vodním tělese.

Tato srozumitelná strategie vede k efektivní redukci a úplnému zastavení růstu vodního květu a biofilmu v jezerech, nádržích, bazénech, zásobnících, vodojemech a jiných vodohospodářských stavbách a zařízeních.

Veškeré naše produkty se tak spojují v perfektně fungující ekosystém, který nabízí proaktivní a dlouhodobé řešení pro naše zákazníky.

Naše služby:

  • Monitoring vod jezer, bazénů a nádrží – provádění diagnostiky vodního tělesa, identifikace problematických sinic a řas, mikrobiologické a chemické analýzy vody.
  • Modelování vodních ploch – definice oblastí působení na biofilm, řasy a sinice, optimalizace umístění ultrazvukových vysílačů a aeračních difuzérů, jejich připojení, minimalizace ploch odstíněných od ultrazvukového signálu a aeračních proudů, výběr nejvhodnějšího typu vysílače a aeračních difuzérů.
  • Instalace technologie – designérské a projekční práce, příprava instalace zařízení, způsobu ukotvení, pilotní testování, interpretace výsledků monitoringu, identifikace slabých míst a optimalizace provozu, zajištění potřebných povolení.

Naše produkty: