Ultrazvuk

Je funkční na většinu typů sinic, řas a rozsivek a na prevenci vzniku biofilmu. Nízkovýkonný ultrazvuk nezpůsobuje únik toxinů do vody v případě eliminace sinic. Ve všech případech je reprodukce sinic včas zastavena a šetrným způsobem je dále kontrolována. Nízkovýkonná rezonanční ultrazvuková technologie byla opakovaně prokázána jako mimořádně bezpečná pro ryby a ostatní vodní organizmy. Naše ultrazvukové jednotky byly optimalizovány a frekvenčně upraveny tak, aby byly cíleny jen na specifické části vybraných jednobuněčných organizmů.

 • Princip prevence biofilmu – Ultrazvukový signál způsobuje bakteriím tvořícím biofilm vjem turbulentního prostředí, ve kterém tyto organizmy nejsou schopny kolonizovat povrchy a tvořit biofilm. Obecně bakterie nekolonizují v turbulentním prostředí. V prostředí s dostatečně výkonným ultrazvukem pak bakterie nenarůstají na stěnách zařízení.
 • Princip eliminace sinic – Sinice pociťují ultrazvukové vibrace jako turbulence vody a nikoliv jako fyzikální nebo chemické změny. Ultrazvuk způsobuje vnitřní poškození, protože dojde k popraskání plynných měchýřků sinic. Únik způsobuje potopení buněk v důsledku ztráty vztlaku. Sinice se potopí, klesnou na dno s nedostatkem světla, dojde ke zpomalení jejich růstu a úplnému zastavení reprodukce.
 • Princip eliminace řas – Ultrazvuk způsobuje vnitřní porušení plazmatické membrány, která se oddělí od vnitřní strany buněčné stěny zelených řas. Tím dojde k přerušení průniku živin dovnitř buněk a odpadních látek ven z buněk. Zelené řasy pomalu odumírají. Jakmile je plazmatická membrána odtržena od vnitřní stěny buněk, tyto již dále nejsou schopny udržovat vnitřní tlak a jsou napadány bakteriemi, které je degradují zevnitř.

Proč použít nízkovýkonný ultrazvuk?

 • Technologie šetrná k životnímu prostředí
 • Nevznikají žádné vedlejší produkty
 • Nehrozí genetická mutace pozůstatků
 • Jednoduchá instalace
 • Téměř bezúdržbový provoz
 • Nevyžaduje žádné chemické látky či aditiva
 • Velmi nízká spotřeba elektrické energie
 • Relativně dostupná pořizovací cena
 • Vhodné i pro rozsáhlé vodní plochy
 • Biofilm, ve kterém vzniká významné množství bakterií, lze výrazně zredukovat nebo zcela odstranit

Produkty

Mezzo-DB

Ultrazvukový vysílač se dvěma vysílacími moduly, ultrazvuk se šíří od zdroje ve dvou směrech, oblast pokrytí vodní plochy signálem má tvar osmičky. Vhodné pro menší nádrže, vodárenské objekty apod.

 

Quattro-DB

Ultrazvukový vysílač se čtyřmi vysílacími moduly, ultrazvuk se šíří od zdroje ve čtyřech směrech, oblast pokrytí vodní plochy signálem má tvar kruhu. Vhodné pro velké nádrže, jezera, vodárenské objekty apod.

 

Umístění více ultrazvukových zařízení na jedné vodní ploše umožňuje maximální pokrytí vodního tělesa ultrazvukovým signálem s minimální velikostí odstíněných ploch. Červené body znázorňují zóny působení ultrazvukového vysílače na biofilm, zelené oblasti zóny působení na zelené řasy, modré zóny pokrytí vodní plochy s účinností na sinice. Průměr zóny pro ovlivnění sinic je až 800 metrů.

Přídavné fotovoltaické napájení

Solární panely umístěné na břehu

 • Instalace na břehu vodní nádrže
 • Obsahuje baterie pro akumulaci energie
 • Spojení s ultrazvukovým vysílačem pomocí kabelu položeného na dně nádrže
 • Adekvátní pozice solárních panelů pro maximální využití sluneční energie

 

Plovoucí solární panely

 • Přímo spojené s ultrazvukovým vysílačem
 • Konstrukce plovoucí na hladině
 • Bezdrátové připojení
 • Adekvátní pozice pro maximální využití solární energie

 

Další služby

 • Projekční práce
 • Monitoring
 • Supervize

Pro více informací si prosím stáhněte naši brožuru níže nebo nás kontaktujte.