Photon Water Technology

Komplexní řešení pro úpravu a čištění vod a sanaci kontaminovaných území

Společnost Photon Water Technology nabízí komplexní služby v oblastech sanace kontaminovaných území a vodního hospodářství. Aktivně spolupracujeme s výzkumnými ústavy a podporujeme rozvoj nových technologií.

Naším cílem je zajistit našim zákazníkům taková řešení, která jsou technologicky a investičně nejvýhodnější a zároveň představují nejlepší dostupnou technologii (BAT) s využitím čisté energie tak, abychom podporovali koncept trvale udržitelného rozvoje.

Disponujeme také unikátním informačním systémem, který vhodně doplňuje naše produkty a služby, zákazníkovi dokáže poskytnout cenné informace – technické, technologické, aktuální analýzy, měření aj. z pohodlí domova, kanceláře či terénu.

Naše zaměření:

Naše portfolio aktivit a služeb je podporováno vědeckým výzkumem a rozvojem našeho vlastního informačního systému.

Zákazníci:

Partneři: