Photon Water získala dotaci pro projekt úpraven pitných vod v Peru

Společnost Photon Water Technology s.r.o. oznámila, že obdržela 50% dotaci na realizaci úpraven pitných vod v malých a středně velkých obcích v Peru. V roce 2018 je rozpočet projektu odhadován na 4,663 mil. Kč (cca 184 000 EUR), přičemž dotace bude činit 2,331 mil. Kč (cca 92 000 EUR). Společnost se zavázala pokrýt zbývající polovinu potřebných finančních prostředků a současně zajistit nepřetržitý provoz a údržbu zařízení po jeho dokončení.

Photon Water Technology s.r.o., dceřiná společnost Photon Energy NV, obdržela 50% dotaci od České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí České republiky v Programu B2B – Partnerství se soukromým sektorem v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR na realizaci projektu úpraven pitných vod v Peru.  Projekt společnosti Photon Water Technology uspěl v konkurenci 77 projektů, navržených v mnoha rozvojových zemích po celém světě, a spolu s dalšími 41 projekty mu bude zajištěna finanční podpora.

Podpora projektu bude vyplácena jednou ročně na základě odhadovaného ročního rozpočtu. V roce 2018 podpora činí celkem 2,331 mil. Kč (92 000 EUR) z předpokládaného celkového ročního rozpočtu projektu ve výši 4,663 mil. Kč (184 000 EUR), přičemž společnost Photon Water Technology se zavázala financovat zbývající polovinu potřebných prostředků z vlastních zdrojů. Celý projekt by měl být dokončen do roku 2020 za cenu 9,637 mil. Kč (380 000 EUR), z toho 4,819 mil. Kč (190 000 EUR) budou hrazeny z dotace od České rozvojové agentury.

Studie proveditelnosti tohoto projektu byla podpořena a většinově financována Českou rozvojovou agenturou a vyhotovena společností Photon Water Technology na konci roku 2017. Stálá podpora působení Photon Water Technology v Peru od České rozvojové agentury včetně nynější pilotní fáze projektu je důkazem toho, že projekt je připraven a veden profesionálně a má pozitivní sociální i zdravotní dopad na velké množství peruánských obyvatel.

Cílem projektu je zajistit vybraným obcím v peruánské oblasti Tacna, každé s přibližně 1000 obyvateli, dlouhodobě spolehlivou dodávku čisté a nezávadné pitné vody. Aby byl zajištěn nepřetržitý provoz a dodávka vody, projekt předpokládá zřízení servisního týmu ve spolupráci s místními partnery, komplexní školení místních techniků, zajišťování odpovídajících skladových zásob náhradních dílů a také zahájení veřejné vzdělávací kampaně pro místní obyvatele o výhodách nových přístupů k úpravě vody a nebezpečích souvisejících s pitím neupravené kontaminované vody.

„Společnost Photon Water je odhodlána dosáhnout pozitivní změny v životech co možná největšího počtu peruánských obyvatel. Nabyté zkušenosti a dosažené výsledky nám umožní nabídnout naše řešení v dalších latinskoamerických zemích, kde nízká kvalita vody představuje stejně naléhavý problém,“ komentuje Dr. Petr Kvapil, ředitel Photon Water Technology.

Peru má dlouhodobé problémy s kvalitou, množstvím a spolehlivostí dodávek pitné vody na celém svém území. V určitých oblastech země až 40 procent populace trpí nedostatečnými dodávkami vody, zatímco obyvatelé jiných obcí jsou zásobováni vodou silně kontaminovanou nebezpečnými solemi a kovy, jako jsou arsen a bór, protože odebírají vodu z jediného dostupného zdroje. Regionální peruánské úřady se začínají touto otázkou aktivně zabývat a poskytují značnou podporu společnostem působícím v oblasti čištění a úpravy vody.

Oconchay City, jedna z obcí v odlehlé oblasti peruánské pouště, která čelí problému kontaminované pitné vody.

Stáhnout zprávu (pdf).

Stáhnout zprávu ve španělštině (pdf).

KONTAKT PRO MÉDIA

Anastasia Hotar
T  +420 775 861 732
E  anastasia.hotar@photonenergy.com