Sanace

Čištění vod na lokalitách kontaminovaných polutanty z těžkého průmyslu, výroby, vojenského využití a dalších místech.

 • Nanoremediace: použití nanoželeza s podporou elektrického pole ke snížení koncentrace polutantů v kontaminovaných podzemních vodách
 • Řízené propařování horninového prostředí
 • Podzemní těsnící stěny s reaktivními branami
 • Chemické bariéry: umělé reaktivní zóny s využitím procesů oxidace, redukce, sorpce a biologických procesů
 • In situ sanace: chemická oxidace, redukční dehalogenace, bioremediace, sběrače fáze
 • Podpora in situ metod sanačním čerpáním

          

DALŠÍ SLUŽBY

 • Dozor a provoz technologií
 • Návrhy řešení a projekční služby
 • Matematické modelování
 • Monitoring
 • Diagnostika stavu vrtů
 • Likvidace vrtů