Úprava vody – Produkty

Membránové technologie

Membránové procesy jsou v úpravě a čištění vody využívány hlavně pro jejich vysokou účinnost odstranění všech druhů nečistot. Jsou označovány jako robustní, plně automatizované, efektivní, spotřebovávají poměrně málo energie. Jsou vhodné pro dočištění vody z vodovodního řadu, pro dešťovou vodu či málo znečištěnou povrchovou vodu. Technologie se v některých případech může obejít i bez dávkování chemikálií. Technologie může být osazena dálkovým sledováním a lze tak podpořit maximální bezobslužnost. Jednoduše konstruované a robustní jednotky jsou vhodné například pro vzdálené či rozvojové oblasti.

 

Sorpce, iontová výměna, mechanická filtrace

Proces filtrace vody přes filtrační náplň je určen pro povrchové vody, podzemní vody a vody zatížené kontaminanty (těžké kovy, bor, radionuklidy, soli) a vysokou celkovou tvrdostí. Tyto kontaminanty nejsou efektivně řešitelné membránovými technologiemi. Kombinace různých filtračních náplní zapojených paralelně za sebou může řešit hned několik problematických kontaminantů. Zaměřujeme se na regenerovatelné filtrační náplně s životností několik let. Filtrační jednotky najdou uplatnění v oblastech s antropogenně nebo přírodně kontaminovanými zdroji vody pro pitné účely nebo zemědělství. Robustnost, dálkové sledování a plná automatizace umožňuje jednotky aplikovat i ve vzdálených oblastech. Jednotky jsou výjimečné i svou nízkou spotřebou energie, chemikálií a produkcí odpadu.

 

Koagulační technologie

Proces srážení je efektivním řešením pro velkokapacitní úpravu vody. Základem technologie je čiřič, ve kterém dochází k procesu flokulace a koagulace, tj. srážení nečistot ve vodě do větších částic, které jsou jednoduše separovatelné v dalším technologickém kroku. Speciální design čiřiče umožňuje snadnější a rychlejší koagulaci než u běžných čiřičů. Srážecí technologie mohou mít stejné uplatnění jako membránové technologie, nicméně jejich operativní provoz může ve větším měřítku být výhodnější. Proces srážení dokáže řešit problémy i s vyšší tvrdostí vody, což membránové technologie v jejich aplikacích spíše limituje.